Tag Archives: tư thế rắn hổ mang

Phân biệt tư thế chó ngửa mặt và tư thế rắn hổ mang

tư thế chó ngửa mặt

Trong Yoga có 2 tư thế nhìn qua khá giống nhau đó là tư thế Chó ngửa mặt và tư thế Rắn hổ mang. Có nhiều người chưa phân biệt được đúng kỹ thuật của 2 tư thế khác nhau này. Và nếu tập sai sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn là bị […]